Feedback

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Państwa prywatność jest naszą główną troską, dlatego właśnie przestrzegamy następujących zasad, aby ochronić Państwa prywatność:

 1. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.
 2. Jakiekolwiek dane osobowe udostępnione nam przez Państwa będą chronione zgodnie z najwyższymi standardami oraz przy pomocy odpowiednich technologii.

Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności aby poinformować Państwa o naszej polityce oraz procedurach dotyczących gromadzenia, wykorzystania i ujawniania informacji dotyczących danych osobowych, jak również innych informacji, które otrzymujemy od Użytkowników niniejszej Strony.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, a wówczas to przetworzymy Państwa dane osobowe zgodnie z tą wersją Polityki Prywatności, która obowiązywała wówczas, gdy do nas Państwo dołączyli. Powiadomimy Państwa o jakichkolwiek zmianach w owej Polityce Prywatności poprzez umieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na Stronie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki Prywatności w każdym momencie, prosimy więc o częste zaglądanie do niej. Jeśli dokonamy jakichś istotnych zmian w owej Polityce Prywatności, wówczas to powiadomimy Państwa o tym tutaj, mailowo, lub też za pomocą wiadomości umieszczonej na stronie głównej tejże Strony.

Jeśli w Polityce Prywatności nie określono inaczej, terminy napisane wielką literą w tejże Polityce Prywatności będą posiadały takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie. Poprzez kontynuowanie korzystania z naszej Strony po poinformowaniu o zmianach, które zostały do Państwa wysłane albo opublikowane na Stronie w sposób opisany powyżej, wyrażają Państwo zgodę na owe zmiany.

W sposób świadomy dostarczają nam Państwo pewne dane osobowe, które gromadzimy w celu umożliwienia Państwu korzystanie z funkcjonalności naszej Strony. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zawahania dotyczące udostępnienia nam takich danych osobowych czy też użycia ich w jakikolwiek inny sposób, na który pozwala niniejsza Polityka Prywatności oraz nasze Warunki Użytkowania, nie powinni Państwo zostawać Użytkownikami naszej Strony.

Serwis a Strony Osób Trzecich

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie tejże Strony. Strona ta może zawierać linki do stron osób trzecich, które nie są w posiadaniu czy też nie są kontrolowane przez Właściciela. Właściciel nie posiada żadnej kontroli, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności (jeśli istnieje), czy też praktyki jakichkolwiek stron osób trzecich. Potwierdzają Państwo, iż są odpowiedzialni za przeanalizowanie i zrozumienie polityki prywatności (jeśli istnieją) dotyczących jakichkolwiek stron osób trzecich, na które mogą Państwo wejść poprzez naszą Stronę. Przez korzystanie z niniejszej Strony, zwalniają Państwo Właściciela z wszelkiej, bez wyjątku, odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Państwo z jakichkolwiek stron osób trzecich, do których może prowadzić niniejsza Strona.

Naszymi głównymi celami w gromadzeniu Państwa danych osobowych jest to, aby dostarczać i poprawiać Stronę oraz wszelkie funkcje, której jej dotyczą, zarządzać Państwa subskrypcją oraz aby umożliwić Użytkownikom przyjemne i łatwe poruszanie się po Stronie. Poniżej znajdują się typy i kategorie informacji, które zbieramy.

Gromadzenie Danych Osobowych

Zbieramy Państwa dane osobowe w następujące sposoby:

Rejestracja

Aby utworzyć konto, są Państwo zobowiązani dostarczyć pewne informacje, które rozpoznają Państwo i jednoznacznie uznają jako dane osobowe pozwalające innym, w tym Właścicielowi, zidentyfikować Państwo, którymi to są: pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, login, adres e-mailowy, szczegóły dotyczące karty bankowej i/lub karty płatności (kredyt, debet albo inna karta), numer PIN, nazwa Firmy, adres internetowy oraz hasło wybrane przez Państwo.

Jeśli postanowią Państwo powiązać konto prowadzone przez osoby trzecie ze swoim kontem posiadanym na Stronie, wówczas to upoważniają nas Państwo do posiadania dostępu do danych osobowych przechowany przez osoby trzecie takie jak Facebook, Google+, czy też Twitter, jak również wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy mogli zbierać, przechowywać i wykorzystywać owe dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zakres i kategorie danych osobowych, które w tym przypadku możemy otrzymać zależą od polityki stron internetowych osób trzecich i są one kontrolowane przez owe osoby trzecie..

Log Data [Rejestracja Danych]

Gdy odwiedzają Państwo Stronę, wówczas to nasze serwery automatycznie zapisują informacje dotyczące Państwa użytkowania jej oraz o całej wizycie na Stronie ("Log Data"). Log Data mogą obejmować informacje takie jak Państwa komputerowy protokół internetowy (adres IP), typ Państwa przeglądarki, jakiego oprogramowania Państwo użyli, adres strony internetowej, którą odwiedzili Państwo bezpośrednio przed odwiedzeniem naszej Strony, czasy dostępu oraz daty, Państwa lokalizację, informacje dotyczące sieci telefonii komórkowej, jak również inne statystyki. Wykorzystujemy te informacje do monitorowania i analizowania użytkowania Strony oraz do administracji technicznej Strony w celu poprawienia funkcjonalności Strony oraz łatwości w obsłudze dla Użytkowników, jak również w celu poprawienia jej dostosowywania się do potrzeb Użytkowników.

Pliki cookie

Jak większość stron, używamy ciasteczek oraz plików dziennika systemowego strony w celu wyśledzenia użytkowania Strony. Ciasteczko jest maleńkim plikiem danych, który znajduje się na Państwa komputerze i pozwala Właścicielowi rozpoznać Państwo jako swego Użytkownika w momencie, gdy ponownie odwiedzają Państwo Stronę używając tego samego komputera oraz przeglądarki internetowej. Jeśli ustawienia Państwa przeglądarki nie pozwalają na udostępnianie ciasteczek, wówczas to mogą Państwo nie być w stanie korzystać z naszej Strony. Tak samo jak informacje, które udostępniają Państwo przy rejestracji, tak samo i ciasteczka oraz pliki dziennika systemowego są wykorzystane do spersonalizowania Państwa dotychczasowej aktywności na Stronie.

Jeden z typów ciasteczek, znany jako "session" cookie [ciasteczko "sesyjne "], jest używany do tego, aby zidentyfikować poszczególną wizytę na Stronie. Ciasteczka sesyjne tracą ważność po krótkiej chwili lub wtedy, gdy zamykają Państwo swoją przeglądarkę internetową.

Ponadto, Strona ta może używać lokalnych przedmiotów wspólnych, powszechnie nazywanych "flash cookies " ["ciasteczkami błyskawicznymi "] dla celów takich jak przechowywanie preferencji Użytkowników. Tutaj mogą Państwo zarządzać lub usuwać swoje flash cookies..

W momencie wyświetlania reklam lub optymalizowania usług do naszych Użytkowników, możemy pozwolić upoważnionym osobom trzecim do umieszczenia lub rozpoznania pewnego wyjątkowego ciasteczka w Państwa przeglądarce. Jakiekolwiek informacje udostępnione osobom trzecim poprzez takie ciasteczka nie będą rozpoznawalne personalnie. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o tej praktyce oraz poznać informacje na temat tego jak dokonać wyboru o nie posiadaniu tychże informacji, wykorzystywanych przez osoby trzecie, prosimy kliknąć tutaj. Większość przeglądarek początkowo ustawiona jest do akceptowania ciasteczek, ale mogą Państwo zresetować swoją przeglądarkę w celu odrzucenia wszystkich ciasteczek lub określenia kiedy ciasteczko będzie wysyłane. Niestety, jeśli Państwa ustawienia przeglądarki nie pozwalają ciasteczkom lub Państwu do zdecydowania, aby odrzucać wszystkie ciasteczka, wówczas to nie mogą Państwo użytkować naszej Strony. Właściciel nie przechowuje danych osobowych w ciasteczkach.

Web Beacons

Pozwalamy innym firmom, nazywanym sieciami reklamowymi, aby udostępniały reklamy Użytkownikom poprzez naszą Stronę. Sieci reklamowe obejmują serwery reklamowe osób trzecich, agencje reklamowe, sprzedawców technik reklamowych oraz firmy badawcze.

Aby odpowiednio udostępnić takie ogłoszenia, możemy załączyć plik, nazywany web beacon, należący do owych sieci reklamowych na stronach obsługiwanych przez Właściciela, w związku z czym sieci reklamowe mogą udostępniać agencjom reklamowym anonimowe, kompleksowe audyty, badania oraz sprawozdania, jak również mogą kierować reklamy do Państwa w momencie, gdy odwiedzają Państwo inne strony.

Ponieważ Państwa przeglądarka internetowa musi żądać tych reklam i web beacons od serwerów sieci reklamowych, firmy te mogą przeglądać, edytować lub umieszczać swoje własne ciasteczka, tak jakby to Państwo prosili ich o tę stronę internetową.

Niniejsze cele ogólne mogą być wykorzystane również przez sieci reklamowe w celu wyświetlenia docelowych ogłoszeń na innych stronach jako substytut dla przypadkowych, niezwiązanych z tematem ogłoszeń. Właściciel nie udostępnia danych osobowych jakiejkolwiek agencji reklamowej, czy też jakimkolwiek innym osobom trzecim.

Pliki dziennika systemowego, numer IP oraz Informacje o Państwa Komputerze

W związku ze standardami komunikacji internetowej, gdy odwiedzają Państwo daną Stronę, automatycznie otrzymujemy URL strony, na której poprzednio się Państwo znajdowali oraz strony, na którą Państwo wchodzą, gdy opuszczają Państwo naszą Stronę. Otrzymujemy również protokół internetowy (adres IP) Państwa komputera (albo serwer proxy, którego Państwo używają, aby otrzymać dostęp do World Wide Web [ogólnoświatowej sieci WWW]), Państwa komputerowy system operacyjny oraz typ przeglądarki www, której Państwo używają, szablony e-mailowe, jak również nazwę Państwa ISP [Internet service provider - dostawcy usług internetowych]. Owe informacje wykorzystane są do analizowania ogólnych tendencji w celu udzielenia nam pomocy przy ulepszaniu Strony. Powiązanie pomiędzy Państwa adresem IP a Państwa danymi osobowymi nie jest udostępniane osobom trzecim bez Państwa wcześniejszej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy zezwolono na to lub wymaga się tego poprzez prawo.

Komunikacja

Właściciel skontaktuje się z Państwem przez e-mail oraz ogłoszenia umieszczone na Stronie lub też przez inne środki dostępne w serwisie, włączając w to tekst oraz inne formy przesyłania komunikatów. Jeśli przekażemy Państwu jakiekolwiek wiadomości poprzez serwis dostawcy, u którego posiadają Państwo abonament sieci telefonii komórkowej lub w inny sposób, do którego posiadamy dostęp, wówczas to akceptują Państwo fakt, iż będą musieli ponieść wszelkie koszty serwisowe związane z którymkolwiek z tych dostępów (włączając w to opłaty za tekstowe przesyłania komunikatów w formie wiadomości wysłanej na Państwa urządzenie bezprzewodowe). Powinni Państwo zdawać sobie sprawę z tego, iż zawsze będą Państwo otrzymywać pewne e-maile od Właściciela, które to będą związane z właściwym funkcjonowaniem Państwa konta. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swój adres e-mail poprzez zalogowanie się na swoje "Konto"

Dzielenie się informacjami z Osobami Trzecimi

Właściciel bardzo poważnie traktuje prywatność Użytkowników. Dlatego właśnie nie sprzedajemy, wynajmujemy, czy też nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim jedynie wtedy, gdy otrzymamy od Państwa takie instrukcje lub w celu dostarczenia konkretnych usług lub informacji. W szczególnych przypadkach możemy udostępnić niektóre z Państwa danych osobowych osobom trzecim np. w momencie, gdy dokonują Państwo zakupu towarów lub usług i właśnie w tym celu korzystają Państwo ze Strony, wówczas to możemy udostępnić sprzedawcy Państwa ID i/lub adres korespondencyjny w celu udzielenia pomocy przy realizacji Państwa transakcji. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na to, owe osoby trzecie nie będą gromadzić, udostępniać, albo przechowywać jakichkolwiek danych osobowych w innym celu niż do zapewnienia Państwu tychże usług, jak również są oni związani umowami poufności, które to ograniczają ich możliwości wykorzystania takich informacji.

Wysyłając pieniądze na konto innego Użytkownika, jeśli nie zostaniemy przez Państwo poinstruowani inaczej, nie udostępnimy odbiorcy Państwa danych osobowych. Transakcje pomiędzy Użytkownikami nie są anonimowe, w związku z czym przekażemy Państwa adres e-mailowy odbiorcy. W zależności od wymagań osób trzecich oraz typu dokonywanej płatności, możemy również być zobowiązani do tego, aby przesłać inne Państwa dane osobowe takie jak Państwa imię, adres oraz kraj zamieszkania, jeśli odbiorcy poproszą nas o takowe informacje w celu usprawnienia procesu dokonania zapłaty, pogodzenia płatności z transakcją handlową lub też w celu przeprowadzenia ich własnych kontroli zwalczających nadużycia finansowe oraz prania brudnych pieniędzy. W takim przypadku zawiadomimy Państwa i poinformujemy o tym, które dane osobowe będą musiały być udostępnione tym osobom trzecim.

Dodatkowo, w celu umożliwienia osobom trzecim akceptowanie albo wysyłanie płatności od lub do Państwa, osoby trzecie mogą udostępnić nam Państwa dane osobowe, takie jak Państwa adres e-mailowy albo numer telefonu komórkowego, w celu poinformowania Państwa, iż płatność została Państwu przesłana lub wtedy, gdy to Państwo pragną dokonać płatności na rzecz osoby trzeciej. Wykorzystujemy te informacje do potwierdzenia, iż są Państwo naszymi Użytkownikami oraz w celu upewnienia się, że Strona została upoważniona do dokonania zapłaty, lub też aby wysłać Państwu zawiadomienie o statusie zapłaty. Mamy do tego prawo również w przypadku, gdy poproszą Państwo o potwierdzenie swojego statusu Użytkownika u osób trzecich.

Możemy udostępnić osobom trzecim anonimowe zbiorcze dane dotyczące korzystania ze Strony w celach, które uznamy za stosowne, będące według nas odpowiednimi w tym właśnie celu, również potencjalnym ogłoszeniodawcom Strony.

Łączenie się z Osobami Trzecimi

Właściciel pozwala innym firmom na umieszczanie reklam na Stronie. Firmy te używają technologii w celu udostępnienia reklam, które oglądają Państwo na Stronie bezpośrednio w Państwa przeglądarce. Postępując tak, automatycznie mogą one otrzymywać Państwa adres IP. Inne firmy, które reklamują się na naszej Stronie mogą posiadać zdolność użytkowania ciasteczek i/lub web beacons w celu gromadzenia informacji, włączając w to informacje o Państwa użytkowaniu Strony. Nie kontrolujemy procesów, których używają ogłoszeniodawcy w celu zbierania informacji. Jednakże, adresy IP, ciasteczka oraz web beacons same w sobie nie są uznawane jako dane osobowe i ogólnie rzecz biorąc nie mogą one być używane w celu zidentyfikowania osoby, jedynie maszyny. Dlatego właśnie, agencje reklamowe i inni, których reklamy albo zawartość może pojawiać się na Stronie, same w sobie nie będą wiedzieć kim Państwo są, chyba że udostępnią im Państwo dodatkowe informacje, poprzez reagowanie na reklamę, przez zawieranie umowy z nimi, czy też poprzez jakiś inny sposób.

Zastrzeżenia Prawne

Właściciel współpracuje z rządem i urzędnikami ochrony porządku publicznego, jak również ze stronami prywatnymi w celu wprowadzania w życie i stosowania się do prawa. Ujawnimy rządowi albo urzędnikom ochrony porządku publicznego czy też stronom prywatnym, takim jak my jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby, które uznamy za niezbędne lub odpowiednie w celu zareagowania na roszczenia oraz procesy sądowe (włączając w to wszelkie powództwo sądowe), w celu chronienia własności i prawa Właściciela lub osób trzecich, w celu ochrony bezpieczeństwa ludzkiego albo jakiejkolwiek osoby, czy też w celu zapobiegnięcia lub powstrzymania działalności, którą uznamy za nielegalną lub nieetyczną.

Ujawnienie informacji innym

Właściciel może również ujawnić Państwa dane osobowe, oraz wszelkie informacje udostępnione przez Państwo, innej osobie trzeciej jako część reorganizacji albo sprzedaży aktyw należących do Właściciela albo firmy. Jakiekolwiek osoby trzecie, którym przekażemy albo sprzedamy nasze aktywa będą posiadać prawo do kontynuowania wykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji, które są nam przez Państwo dostarczane.

Phishing [wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod jakąś osobę lub instytucję]

Kradzież tożsamości i działania znane obecnie jako "phishing" przykuwają wielką uwagę Właściciela. Zabezpieczenie informacji w celu zwiększenia ochrony przed kradzieżą Państwa tożsamości jest bezwzględnym pierwszeństwem. Nie wymagamy, i nigdy nie będziemy wymagać od Państwa, aby podali nam Państwo informacje dotyczące Państwa karty kredytowej, ID Państwa konta, czy też hasła przypisanego do Państwa loginu poprzez niezabezpieczoną lub niechcianą wiadomość e-mailową czy też poprzez komunikację urządzeniami bezprzewodowymi.

Informacje Zbiorcze oraz Informacje Niezidentyfikowane

Możemy dzielić się informacjami zbiorczymi, które nie obejmują danych osobowych, jak również możemy ujawniać informacje niezidentyfikowane oraz dane rejestrowe osobom trzecim w celu dokonania analizy przemysłu, przedstawiania sylwetki demograficznej oraz do innych celów. Jakiekolwiek informacje zbiorcze udostępnione w owych kontekstach nie będą zawierać Państwa danych osobowych.

Transfer Międzynarodowy

Informacje dotyczące Państwa mogą być przenoszone, jak również mogą być przetrzymywane na komputerach i serwerach umieszczonych poza Państwa stanem, prowincją, krajem, czy też poza inną rządową jurysdykcją, na terenie której przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą nie być tak wielce ochronne, jak w Państwa jurysdykcji. Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, poparta przez Państwa podporządkowanie się do takich informacji, stanowi Państwa zgodę na takowy transfer.

Linki do Innych Stron

Nasza Strona zawiera linki do innych stron internetowych. Jeśli zdecydują się Państwo na odwiedzenie ogłoszeniodawcy poprzez kliknięcie na baner reklamowy albo inny typ reklamy, czy też klikną Państwo na link innych osób trzecich, zostaną Państwo przekierowani na strony internetowe tychże osób trzecich. Fakt, iż udostępniamy link do strony internetowej lub umieszczamy baner reklamowy lub inny rodzaj reklamy nie jest aprobatą, upoważnieniem czy też nie reprezentuje naszej przynależności do tych osób trzecich, nie stanowi to również popierania ich polityk prywatności lub bezpieczeństwa informacji czy też ich praktyk. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich. Owe inne strony internetowe mogą umieszczać ich własne ciasteczka lub inne pliki na Państwa komputerze, gromadzić dane osobowe albo zwracać się do Państwa z prośbą o dane osobowe. Inne strony przestrzegają innych zasad dotyczących wykorzystania albo ujawniania danych osobowych, które im Państwo przekażecie. Zachęcamy Państwa do przeczytania polityk prywatności (jeśli istnieją) lub komunikatów znajdujących się na innych stronach internetowych, które Państwo odwiedzają.

Posiadanie dostępu oraz Zmiana Państwa informacji o koncie

Mogą Państwo przeglądać informacje, które nam Państwo udostępnili oraz w każdym momencie dokonać w nich wszelkich zmian jakich Państwo zapragną, poprzez zalogowanie się do Państwa konta na Stronie. Proszę być świadomym faktu, iż nawet jeśli Państwa prośba o dokonanie zmian jest przetworzona, to Właściciel może, przez pewien czas, przechowywać pozostałe informacje dotyczące Państwa osoby w formie kopii zapasowej i/lub archiwalnych kopiach jego bazy danych. Traktujemy Państwa prawa poważnie i zachęcamy Państwa do skorzystania z nich, jeśli uznają Państwo, iż jest to odpowiednie. Mogą Państwo korzystać z tych praw poprzez wysyłanie nam e-maila, korzystając z poniższego Formularza Kontaktowego.

Usuwanie swojego Konta

Mogą Państwo również usunąć swoje konto. Jeśli usuną Państwo swoje konto, wówczas to możemy przechowywać pewne dane, które nam Państwo udostępnili, jeśli w naszym mniemaniu będą one niezbędne, aby zapobiec przyszłemu nadużyciu, lub też dla uzasadnionych celów biznesowych, takich jak analiza danych zbiorczych oraz danych niezidentyfikowanych personalnie, odzyskanie konta, lub wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo. Aby usunąć swoje konto, prosimy odwiedzić część "Usuń konto" powiązaną z Państwa kontem.

Państwa Obowiązki

Jako Użytkownik, posiadają Państwo pewne obowiązki nałożone według obowiązującego prawa i rozporządzeń:

 1. Przez cały czas, muszą Państwo szanować zasady i warunki obecnie obowiązującej Polityki Prywatności oraz Warunków Użytkowania. Obejmuje to szanowanie wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą należeć do osób trzecich.
 2. Nie mogą Państwo pobierać, przesyłać albo w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać wszelkich informacji, które mogą zostać uznane za będące szkodliwymi, agresywnymi, obraźliwymi, rasistowskimi albo ksenofobicznymi.

Jakiekolwiek naruszenie tych obowiązków może doprowadzić do ograniczenia, zawieszenia albo zakończenia Państwa użytkowania Strony i/lub Państwa konta przez Właściciela, gdyż poważnie traktujemy niniejsze zasady i uważamy, że są one podstawą, na której polegają Użytkownicy Strony oraz usługi, które ona oferuje.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Właściciel może w każdym momencie uaktualnić niniejszą Politykę Prywatności z albo bez uprzedniego zawiadomienia.

Jeśli korzystają Państwo ze Strony po ogłoszeniu zmian, które zostały Państwu wysłane albo opublikowane na Stronie, niniejszym to wyrażają Państwo swoją zgodę na te zmiany.

Bezpieczeństwo

Dokonamy legalnie wymaganego ujawnienia jakiegokolwiek naruszenia środków bezpieczeństwa, poufności, albo integralności dotyczących Państwa niekodowanych, elektronicznie przechowywanych "danych osobowych" (jak określono w obowiązujących prawach dotyczących zawiadomienia o naruszeniu przepisów bezpieczeństwa) poprzez wysłanie Państwu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przykuwającej uwagę wiadomości opublikowanej na Stronie w jak najstosowniejszym możliwym czasie oraz bez nieuzasadnionego opóźnienia, o tyle, o ile będzie to zgodne z: (i) uzasadnionymi potrzebami organów ochrony porządku publicznego; lub (ii) jakimikolwiek środkami niezbędnymi do określenia zakresu naruszenia oraz przywrócenia uzasadnionej integralności systemu danych.

Polityka Przechowywania Danych

Właściciel może przechowywać w pamięci Państwa dane osobowe oraz informacje o koncie tak długo, jak wymagają oni tego cele, dla których zostały one zgromadzone. Właściciel będzie przechowywał dane osobowe zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi. Zasadniczo rzecz biorąc, Właściciel przechowa dane osobowe otrzymane od Państwa w swoich aktywnych, wewnętrznych bazach danych spółki przez minimalny okres pięciu lat, po którym to okresie przeniesie je on do swoich archiwalnych systemów offline, w których to Właściciel będzie przechowywał je przez okres trzech lat (razem, "Okres Przechowywania"). Po Okresie Przechowywania, jeśli nie będzie to już dłużej wymagane, Właściciel usunie dane osobowe ze swoich systemów. W przypadku prowadzenia przez ochronę porządku publicznego śledztwa lub w odpowiedzi na roszczenia czy też proces sądowy, Właściciel może przechowywać w pamięci dane osobowe do momentu, w którym dane śledztwo albo proces będą zakończone, a który to może być dłuższym okresem czasu niż Okres Przechowywania.

Oświadczenie

Zgodnie z polską ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z roku 2002 r. Nr 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), administratorem Państwa danych osobowych jest Właściciel, którym to jest firma Red Sky Sp. z o.o., spółka należycie założona na mocy praw Polskich, z siedzibą spółki w Szczecinie, przy Alei Piastów 22, Szczecin, 71-064, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego utrzymywanej przez Szczeciński-centrum Sąd Okręgowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS 0000209107, NIP (numer identyfikacji podatkowej): 6422683651, oraz o numerze REGON 276822679.

Właściciel niniejszym oświadcza jak następuje:

 1. Wszystkie dane udostępnione w Formularzu Kontaktowym i/lub Formularzu Rejestracyjnym zostaną przetworzone w celu udzielenia pozwolenia na korzystanie ze Strony. Wszystkie dane dostarczone Właścicielowi będą przechowane i przetworzone przez Właściciela zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług przez drogę elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), jak również zgodnie z polską ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie dane osobowe dostarczone do Właściciela będą przechowywane w bazie danych Właściciela.
 3. Właściciel oświadcza, że zapewni bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, jak również Właściciel oświadcza, iż wprowadził w życie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, jak ustanowiono w polskiej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz iż spełnia wymogi określone w postanowieniach odnoszących się do powyższego, szczególnie tych, mówiących o ochronie danych osobowych, które to winny zostać przetworzone w celu zapobiegnięciu przypadkowemu albo nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, nieautoryzowanemu ujawnieniu lub udostępnieniu, w szczególności tam, gdzie przetwarzanie wymaga przekazywania danych poprzez sieć, jak również w celu powstrzymania wszelkich innych nielegalnych form przetwarzania. Środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla wszelkiego typu ryzyka, które mogą mieć miejsce podczas przetwarzania oraz zapewniają ochronę natury danych mając na uwadze aktualny stan wiedzy. Po zalogowaniu się na swoje konto, wszelka komunikacja internetowa chroniona jest technologią protokołu Secure Socket Layer (SSL) o wysokim bezpieczeństwie szyfrowania wynoszącym 128bitów, zatwierdzonym przez DigiCert.
 4. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia, przeglądania i poprawiania swoich danych osobowych przetworzonych przez Właściciela. Prawo to może zostać wyegzekwowane przez Użytkownika poprzez wysłanie odpowiedniej prośby za pomocą następującego Formularza Kontaktowego.
 5. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, przekazując w tym celu Właścicielowi stosowne powiadomienie. Chociaż Użytkownicy dobrowolnie udostępniają swoje dane osobowe Właścicielowi, odmowa przedłożenia im umowy z Właścicielem oraz dostępu do Strony jest niemożliwa.
 6. Właściciel spełnia wszystkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Właściciel będzie posiadał prawo do ujawnienia danych osobowych jedynie władzom upoważnionym na mocy przepisów prawa będących w mocy (np. sądom, policji).
 8. Dane osobowe przekazane Właścicielowi za pomocą Formularza Kontaktowego i/lub Formularza Rejestracyjnego będą używane przez Właściciela i jego członków wyłącznie dla następujących celów: (i) użytkowania Strony przez Użytkownika oraz do rejestracji na Stronie (w celu wykorzystywania funkcjonalności oferowanej przez Stronę, która to obejmuje proces dokonywania Państwa transakcji oraz wysyłanie zawiadomień o Państwa transakcjach, ściąganie opłat, rozwiązywanie sporów, zapobieganie zakazanym lub nielegalnym działaniom; Użytkownik jest stroną umowy dotyczącej usług zapewnianych drogą elektroniczną); (ii) przetwarzanie reklamacji oraz zapewnianie pomocy technicznej; (iii) kontaktowanie się z Użytkownikami i odpowiadanie na korespondencję wysłaną przez Formularz Kontaktowy; (iv) operacje techniczne Strony; marketing bezpośredni (na podstawie preferencji Użytkownika) oraz (v) utrzymywanie statystyki Strony.

Po przeanalizowaniu wymienionej powyżej Polityki Prywatności, poprzez używanie albo posiadanie dostępu do Strony, a zwłaszcza przez kliknięcie przycisku "REJESTRUJ" podczas procesu rejestracji, niniejszym:

 1. Zgadzają się Państwo na przetwarzanie i wykorzystanie przez Właściciela wszelkich danych osobowych, które zostały udostępnione Właścicielowi, włączając w to dane uzyskane w następstwie Państwa użytkowania Strony, dla wyżej wymienionych celów.
 2. Wyrażają Państwo zgodę na transfer Państwa danych osobowych za granicę, a w szczególności do sprzedawców i Właściciela oddziałów firmy lub powiązanych z nią podmiotów czy też do firmy macierzystej Właściciela, z siedzibą spółki znajdującą się poza Polską, do celów zapewnienia Państwu żądanych przez Państwa usług i/lub do ich przetwarzania w systemach komputerowych należących do Właściciela oraz jego partnerów w interesach. Rozumieją Państwo, że wyżej wymienione podmioty mogą być zlokalizowane w krajach, które nie gwarantują tego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak poziom, który jest gwarantowany w Polsce.
 3. Zgadzają się Państwo, iż Państwa zgoda obowiązuje przez cały okres Państwa użytkowania Strony.
 4. Oświadczają i potwierdzają Państwo, że przeczytali Państwo Warunki Użytkowania, rozumieją je i będą się do nich stosować, zarówno w ich obecnym brzmieniu jak i w którychkolwiek późniejszych poprawkach.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Państwa danych osobowych lub chcą Państwo skomentować niniejszą Politykę Prywatności, prosimy o przesłanie nam e-maila używając następującego Formularza Kontaktowego.